Month: March 2019

Những yêu cầu khi tổ chức sự kiện

Sự kiện là gì? Sự kiện được định nghĩa theo rất nhiều cách rất khác nhau. Từ điển tiếng việt cho ta một định nghĩa về sự kiện là những hoạt động khá hoành tráng, …

Kiến Thức Về Máy Cắt Khí SF6

Máy cắt khí SF6 là một loại máy cắt sử dụng khí SF6 tinh khiết, không có màu sắc, mùi vị… Trong điều kiện bình thường, SF6 không phản ứng với các chất xung quanh …