Month: July 2019

Thuyền trưởng

Thuyền trưởng Chỉ huy phi hành đoàn cho bất kỳ đội đua là người đứng đầu hoạt động. Anh ta quyết định tất cả các vấn đề quan trọng trong một cuộc đua, và cần được …

Hơi nước

Một hệ thống được thiết kế phù hợp để loại bỏ nước lỏng vẫn sẽ không loại bỏ độ ẩm trong không khí và độ ẩm này có thể ngưng tụ sau này trong quá …