Category: Uncategorized

Những yêu cầu khi tổ chức sự kiện

Sự kiện là gì? Sự kiện được định nghĩa theo rất nhiều cách rất khác nhau. Từ điển tiếng việt cho ta một định nghĩa về sự kiện là những hoạt động khá hoành tráng, …