Nội dung của hợp đồng thuê đất

Để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, hợp đồng thuê đất/thuê nhà thường được ra đời . Nếu ký hợp đồng, bên thuê sẽ được phép sử dụng tài sản của bên …