Van 1 chiều, giới thiệu và phân loại

Van 1 chiều, giới thiệu và phân loại

Van 1 chiều: là vật dụng phòng ngự các con phố ống dẫn, cho phép chiếc chất lỏng-khí đi qua chỉ theo 1 hướng nhất quyết và ngăn cản chiếc theo hướng chảy ngược. Van …