Month: June 2018

Tìm hiểu về giao bóng bàn tay thuận

Tìm hiểu về giao bóng bàn tay thuận

Là một kỹ thuật khó, giao bóng bàn xoáy đòi hỏi sự học hỏi, trải nghiệm và thời gian luyện tập lâu dài. Giao bóng thuận tay ngắn xoáy xuống Đứng ngay cạnh bàn, tay …

Vấn đề tham nhũng trong kinh doanh

Như chúng ta đã biết tình trạng tham nhũng tại Việt Nam đang ngày càng phổ biến, đe doạ tới sự phát triển bền vững của nền kinh tế và gây ra các hậu quả …