Month: April 2019

tìm hiểu về máy bộ đàm

Vào năm 1996, máy bộ đàm cá nhân mà chúng ta đều sử dụng cho đến ngày nay đã được giới thiệu. Các thiết bị có khả năng của Dịch vụ vô tuyến gia đình (FRS) rất tốt cho …