Month: June 2019

Đâu là phân khúc dẫn dắt thị trường BĐS trong thời gian tới?

Triển vọng kinh tế khả quan và tốc độ gia tăng dân số ở các khu vực thành phố sẽ tạo động lực đi lên mạnh mẽ cho phân khúc BDS nghỉ dưỡng (BĐS) Việt Nam chỉ cần khoảng tới. Theo các chuyên gia công ty địa ốc Long Phát, với quy mô dân số 94 tr đối tượng, lớn trang bị ba ở địa phương Việt …