Category: Máy công nghiệp

Kiến Thức Về Máy Cắt Khí SF6

Máy cắt khí SF6 là một loại máy cắt sử dụng khí SF6 tinh khiết, không có màu sắc, mùi vị… Trong điều kiện bình thường, SF6 không phản ứng với các chất xung quanh …